Vandværk

Fra bygningen på øksendalvej, hvor vandet pumpes ud til forbrugerne 
 
 
 
 
Et frekvensstyret Grundfos anlæg styrer vandet ud til forbrugerne
 
 
 
 
Vellev Vandværk